HTML

CSEPEL

közélet sport közlekedés csepel

Utolsó kommentek

2012.05.22. 21:00 csepelszerk

Miért kapnak kevesebb pénzt a csepeli civil szervezetek?

Rákóczi-kert.bmpAz önkormányzati választások óta a fideszes vezetésű önkormányzat kb.15,2 millió forintot fizetett ki a költségvetés „civil szervezetek pályázatai” c. előirányzat terhére, azaz ennyivel támogatta a civil szervezeteket. Azért nem írhattam le, hogy „csepeli” civil szervezeteket, mert ennek az összegnek 77,7 %-a  jutott csak Csepelre, míg a fennmaradó 22,3 %-ot nem csepeli szervezetek, intézmények kapták. Ha részletesen megnézzük a rendelkezésünkre álló adatokat, akkor a számok mögött érdekes, sőt különös adatokra bukkanhatunk:

Szólj hozzá!

Címkék: csepel civilek pazarlás városvezetés félrevezetés fideszes


2012.05.22. 18:23 csepelszerk

Csepeli kálvária zenére, iskolára, óvodára idegekre

Zeneiskola sárga kislány-kisebb.JPGEmber tervez, Isten végez...Ez a latin közmondás jutott eszembe, amikor a Kerek Világ óvoda elhelyezéséről beszélgettem ismerősömmel. Emlékszem-e a gerincút mellett lévő óvoda áthelyezéséről szóló szülői javaslatra? – kérdezte. Mármint, hogy az önkormányzati vezetés találjon megoldást, a gerincút megépítését követően kettészakadó óvoda másutt való működtetésére. Meg sem várta reakciómat, már mondta is a magáét. A lényeg: először azt hallották, hogy a megszűnő Csepel Galéria és Művészetek Háza, később a régi, több mint 100 éves Rákóczi iskola, majd a mellettük lévő Csepeli Zeneiskola lesz esetleg következő otthonuk. Legutóbb pedig már arról hallott, hogy a Völgy utcai óvodát bővítik, ahova átköltöztetik őket. Közben az óvoda vezetése úgy foglalt állást – nagyon helyesen –, hogy megvárják, amíg mindenki számára megnyugtató megoldás születik, addig pedig elviselik a jelenlegi körülményeket. Azóta sem tudnak semmit, mintha leállt volna az ügy. Rövidesen átadják a gerincutat, és akkor kezdődhet a szülők, gyerekek és a pedagógusok kálváriajárása.

Szólj hozzá!

Címkék: per bíróság csepel védelem vád kettős gyilkosság


2012.04.18. 13:19 csepelszerk

Homokvár lesz a fellegvárból: Csepelen rombolják a közművelődési hálózatot

Csepel a fővárosi közművelődés egyik fellegvára lett a rendszerváltást követő években.  Tavaly novemberben azonban az Önkormányzat fideszes vezetése megszüntette a Csepeli Művelődési Központot, és a Csepel Galéria Művészeti Házat. A művelődési központhoz tartozó intézményeket szétszórták: a művelődési házak /Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti  Miklós Művelődési Ház/ a CSEPP-TV Kft-hez kerültek, a Rákóczi Kert és a Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum pedig a CSEVAK Zrt-hez. A Budapesten ismert és elismert Csepel Galéria Művészetek Háza jogutód nélkül megszűnt. Amikor a döntés megszületett, a javaslat előterjesztője, Borbély Lénárd alpolgármester /bár nem ő a téma „gazdája”, viszont mindenhez ért/, az ellenzéki hozzászólásokra, tiltakozásokra válaszolva, a következőket mondta: „…meg fogják szüntetni a párhuzamos feladatellátásokat és véleménye szerint, éppen ezért hatékonyabban fog működni a rendszer.” /A 2011.11.21.-i testületi-ülés jegyzőkönyve./

 Azóta közel öt hónap telt el, ezért átnéztem az önkormányzat honlapját. Arra voltam kíváncsi, hogy az önkormányzat vezetőit mindig pozitívan bemutató fórumon hogyan jelent meg a döntés eredménye, azaz, milyen események, rendezvények támasztják alá az alpolgármester érveit. Lehetségesnek tartom, hogy a honlap szerkesztője – többirányú elfoglaltsága miatt –, nem jutott el mindenhova, az is előfordulhat, hogy nem értesítették minden programról. Az is lehet, hogy a csepeli honlapon található Orbán Viktor idézetektől, Bayer Zsolt cikkektől, Németh Szilárd kommunistázó, hátrafelé mutogató nyilatkozataitól, a közpénzen kiadott Vörös Csepel c. kiadvány reklámozásától, csak kevés kulturális témájú írás fért fel a honlapra. A kép mégis lehangoló. Néhány példa a napjainkban országosan is sanyarú helyzetbe került közművelődés csepeli vergődéséről:

 1) A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény és a Csepel Galéria Művészetek Háza január eleje óta zárva. Az utóbbi egyedülálló nagyságú önkormányzati intézmény volt a fővárosban, de a Helytörténeti Gyűjteményben is elismert, színvonalas programok, kiállítások gazdagították a csepeli kulturális életet, segítették a csepeli gyerekek nevelését. Hiányuk pótolhatatlan. A Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum pedig mindössze egy polgármesteri disznótorral kerülhetett fel az önkormányzati vezetés által működtetett honlap oldalaira.

2) A honlap a január 2-április 15 közötti időszakban, 39 közművelődési programról adott hírt. Ebből 29-nek az önkormányzat valamelyik intézménye adott helyet, a többi esetben mások /Csepeli Munkásotthon, Egressy Béni Zeneiskola, Király-Erdei-Műhely, Szent József Otthon, Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola/ voltak a házigazdák. Ez elképesztően kevés, elsősorban az intézmények számához viszonyítva. /Az önkormányzati hatáskörben lévő művelődési házakra, az ÁMK-ra, a kiállítótermekre, a zeneiskolára, a közművelődési feladatokat is felvállaló általános iskolákra gondolok./ Ennél érdekesebb azonban, hogy a 29 önkormányzati közművelődési programból mindössze 7 volt a Királyerdei Művelődési Házban, 3 a Radnóti Miklós Művelődési Házban. /2010 hasonló időszakában a két önkormányzati művelődési ház összesen 20 közművelődési rendezvénynek adott teret/. Említésre méltó viszont a Nagy Imre Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenysége, amely ha csak a számszerűséget nézzük, lassan felülmúlja a két művelődési házat. Bár lehet, hogy tartalmi kérdésekben is, de ezt nem tudom reálisan megítélni. Ennek sok oka lehet, szerintem egy biztos közrejátszik: ezt az intézményt, amely bölcsődei, óvodai, általános iskolai és közművelődési funkciókat is ellát, nem verte szét a fideszes vezetés. Remélem, nem is fogja.

A Csepeli Művelődési Központ megszüntetése, szétdarabolása, a Csepel Galéria felszámolása tehát – szerintem és sokak szerint –, hibás döntésnek bizonyult. Ráadásul az önkormányzat közművelődési rendeletének hatályon kívül helyezése, a szakemberek szélnek eresztése, a valamennyi kerületi közművelődési intézmény közötti együttműködés betiltása, az egyik intézmény kiemelt támogatása, a másik sárba-tiprása, „meghozta gyümölcsét.” A csepeli közművelődés sokat vesztett pozícióiból.  A bevezető mondatban említett „fellegvár”- ból lassan homokvár lesz. A vesztesek a csepeliek, akik most nem éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Érthető. A baj csak az, hogy homokból nehéz lesz ismét várat építeni.

 V O X

  

Szólj hozzá!


2012.04.01. 12:46 csepelszerk

Politikai érzéketlenségből jeles! Egy csepeli igazgatóváltás margójára

Tudatosan nem szerkesztem ki a jó hírű csepeli iskola és az iskolában tisztességesen dolgozó vezetők, vezető-helyettesek és pedagógusok nevét. Bár a történet vaskosan érinti őket, munkájukat, a „mese mégsem róluk szól”. Szól viszont, a kétharmados többséggel rendelkező, fideszes többségű testület munkáját meghatározó hatalomkoncentrációról és a szakmapolitikai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó politikai érzéketlenségről.

Tavaly júniusban – mivel eredménytelen volt az igazgatói pályázat –, megbízott igazgatót neveztek ki a kerület egyik iskolája igazgatójának. /Megjegyzés: a 20 éve az iskolában tanító belső pályázót ugyan támogatta a nevelőtestület és az alkalmazotti kör többsége, csakúgy, mint a szülői munkaközösség és a tantestület munkaközösségei, azonban pályázata „nem felelt meg” a kiírásnak./  A megbízás 2012. január 31-ig szólt. /Megjegyzés: Csepelen – szakmai okok miatt – nem volt szokás a tanév közbeni vezetőváltás. Ez a döntés mégis ezt készítette elő./
 
A képviselő-testület ezért még szeptemberben újra kiírta a pályázatot az igazgatói állásra. A pályázatra, három külső pályázó jelentkezett. /Kérdés: vajon miért nem volt már belső pályázó?/ Később az egyik, de legfelkészültebb pályázó visszalépett. A testület január 26-i ülésén döntött  a pályázatokról. A határozat értelmében az új igazgató 2012. február 1-től, 2016. július 31-ig kapott megbízást az igazgatói feladatok ellátására. /Megjegyzés: az új igazgató, önéletrajza szerint, korábban együtt tanított a jelenlegi polgármesterrel./
Az ülésen az egyik ellenzéki képviselő megkérdezte az előterjesztő alpolgármester urat: mi lesz a kinevezésre kerülő új igazgatóval, ha az intézmény január elsejével állami kézbe kerül. Az alpolgármester úr válasza: „…nincs tudomásuk arról, hogy állami kezelésbe kerül-e az intézmény,…Kijelenti, igen, meg fog szűnni a megbízás, más lesz az intézmény vezetője, és úgy gondolja, lesz helyettes is, majd az intézményvezető eldönti, ki lesz az.”. /Kérdések: 1) Ha nincs tudomása arról, hogy az intézmény állami tulajdonba kerül, honnan veszi, hogy meg fog szűnni a megbízás és más lesz az intézmény vezetője? 2) Az újonnan kinevezett igazgató megbízásának esetleges megszűnése emberileg hogyan lesz kezelhető? 3) Nem volt kérdés az intézményvezető-helyettesről, miért gondolta, hogy neki ezzel ki kell egészítenie válaszát? Talán egy későbbi, az új igazgató által meghozandó döntést készített elő ezzel az alpolgármester úr?/
 
Az új igazgató leváltotta az iskola igazgató-helyettesét, azt, aki az ő kinevezése előtt ellátta az intézményvezetői feladatokat is. Új helyettest nevezett ki – a csepeli általános iskolák egyikében dolgozó pedagógust. Azt, akit éppen a január 26-i testületi ülésen köszöntött a polgármester, ugyanis az önkormányzati vezetés javaslatára, a testületi döntés előtt, több évtizedes tanári munkájáért, magas állami kitüntetést kapott. /Biztosan megérdemelten./ Azt, aki az egyik alpolgármester felesége. /Kérdés: az ügyek ilyen mértékű egybeesése csakis és kizárólag a véletlen „műve” volt?/
 
Ha egy íráshoz magyarázatot kell hozzáfűzni, az rossz írás. Most mégis megteszem. Tudatosan nem írtam ki a jó hírű iskola és az iskolában tisztességesen dolgozó vezetők, vezető-helyettesek és pedagógusok nevét. Bár a történet vaskosan érinti őket, munkájukat, a „mese mégsem róluk szól”. Szól viszont, a kétharmados többséggel rendelkező, fideszes többségű testület munkáját meghatározó hatalomkoncentrációról és a szakmapolitikai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó politikai érzéketlenségről. Az ilyen és az ehhez hasonló a döntések ugyanis, az iskolai „belső viszonyok rendezettségét” ássák alá. A fülkeforradalom legnagyobb vesztesei pedig a tanulók lesznek. Hatásai azonban beláthatatlanok.
 
V O X

Szólj hozzá!

Címkék: politika fidesz iskola csepel


2012.04.01. 09:59 csepelszerk

Németh Szilárd meg a demokrácia, ami Csepelen (is) hiánycikk lett

CSEPEL, ahol nincs demokrácia. Ahol a fideszes városvezetők nem veszik komolyan saját törvényeiket, rendeleteiket, ahol nem biztosítják a kormánypárti és ellenzéki képviselők felkészülését a kerület, az ország ügyeinek felelős eldöntéséhez, ahol a testületet csak arra használják, hogy rábólintson az apparátus, a politikusok által kapkodva előterjesztett javaslatokra, ott nincs demokrácia. Ahol maguk, a hatalmon lévő képviselők többségében hozzá sem szólnak, és eltűrik, hogy „Bólogató, Gombnyomogató Jánosok” legyenek, ott nincs demokrácia. Ahol ráadásul az ellenzék által javasolt napirendeket nem is engednek megtárgyalni, ott nincs demokrácia. Ahol a mindezt szóvá tevő ellenzéki bírálatokra nincs korrekt, konkrét válasz, vagy önkritika helyett csak önmaguk „fényezése, illetve hátramutogatás van, ott nincs demokrácia.

Kedden, március 27-én, ülést tartott a csepeli képviselő-testület. Most nem az ülésen történtekkel, csak az előkészületekkel, annak is egy kicsi, de nem lényegtelen szeletével foglalkozom. Az ülés időpontját, a napirendeket tartalmazó meghívó kiküldését – más egyéb kérdésekkel együtt –, a testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat egyértelműen előírja, illetve szabályozza. A rendelettel elfogadásra kerülő SZMSZ 12. §. (1) bekezdése meghatározza, hogy „A Képviselő-testület a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a polgármester készít elő…” A 15. §. (1) bekezdése megjelöli, hogy „A Képviselő-testület rendes üléseit csütörtöki napokon tartja”.  Végül: ugyanezen paragrafus (3) bekezdése „kimondja”, hogy az ülés „…időpontjáról, helyéről és napirendjéről a képviselőket legkésőbb az ülés napját megelőző héten pénteken 12:00 óráig…kell értesíteni…”. Azaz a testület tagjainak a március 26-i testületi ülés írásos dokumentumait március 23-án 12:00 óráig meg kellett volna jelentetni az önkormányzat honlapján. Ezzel szemben a tények a következők szerint alakultak:

1) Március 23-án /pénteken/, 14:13 órakor – késve –, a honlapon „megjelent” a meghívó, amelyben 25 napirend volt felsorolva. A rendeletben megjelölt és a munkatervben jóváhagyott március 29. /csütörtök/ helyett, előrehozva, március 27-ére, keddre.

2) Március 26-án – egy nappal a testületi ülés előtt –, a napirendek száma 33-ra nőtt.

3) Másnap 27-én – a testületi ülés napján –, délelőtt 35-re növelték a napirendek számát.

4) Az ülésen a 35-ből 38 lett! /A 2012. első félévére jóváhagyott munkatervben 65 előterjesztés szerepelt, most, három hónap után, már 96-nál tartanak./  A napirendek közül, 5-öt, „Sürgősségi előterjesztés”-sel javasolt a polgármester, ami azt jelenti, hogy bizottságok sem tudták megtárgyalni. Így például a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalhatta meg a 2 milliárd forintos folyószámla hitellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményét, miközben a bizottság egyébként ellenzéki elnöke, az önkormányzati törvény szerint, felelős az önkormányzat pénzügyi döntéseiért.

5) Végül azonban csak 34 előterjesztést tárgyaltak meg, mert az ellenzék által kezdeményezett napirendeket a testület fideszes többsége levetette a napirendről.

Na és? Kit érdekel az SZMSZ? Kit érdekel a munkaterv, a polgármester előkészítő munkája? Ettől jobb lesz a helyzet Csepelen? Jó döntést hoznak vagy nem? Ez a kérdés! A képviselők meg azért vannak, hogy dolgozzanak. Ez persze mind jó kérdés, megjegyzés. Azonban mindebből az is következik, hogy kit érdekel a demokrácia, a döntési fórumok /helyi önkormányzati képviselő-testület, fővárosi közgyűlés, parlament/ demokratikus működése. Senkit? Nem hiszem. Sokan, s egyre többen vagyunk, akik ezekre a kérdésekre azt mondják: ha ezek a fórumok így működnek, akkor az már nem demokrácia. Ahol nem veszik komolyan saját törvényeiket, rendeleteiket, ahol nem biztosítják a kormánypárti és ellenzéki képviselők felkészülését a kerület, az ország ügyeinek felelős eldöntéséhez, ahol a testületet csak arra használják, hogy rábólintson az apparátus, a politikusok által kapkodva előterjesztett javaslatokra, ott nincs demokrácia. Ahol maguk, a hatalmon lévő képviselők többségében hozzá sem szólnak, és eltűrik, hogy „Bólogató, Gombnyomogató Jánosok” legyenek, ott nincs demokrácia. Ahol ráadásul az ellenzék által javasolt napirendeket nem is engednek megtárgyalni, ott nincs demokrácia. Ahol a mindezt szóvá tevő ellenzéki bírálatokra nincs korrekt, konkrét válasz, vagy önkritika helyett csak önmaguk „fényezése, illetve hátramutogatás van, ott nincs demokrácia.

Hogy miért vonhatók le ilyen messzemenő következtetések egy testületi ülés előkészítéséből?  Mert Csepelen ez már sokadszor fordul elő. Konkrétabban fogalmazva: az önkormányzati választások óta ez van, ez a testület így működik. Mindennek tetejébe, Csepelen a JOBBIK egy fős frakciója rendelkezik egy frakció jogaival, a Demokratikus Koalíció képviselője nem. Sőt! Az MSZP-s képviselőket még a bizottságokból is kizárták. Ezért nem működik demokratikusan a csepeli képviselő-testület. És akkor még nem is írtam a tartalmi kérdésekről. Ezekről majd legközelebb.

V O X 

Szólj hozzá!

Címkék: demokrácia nincs németh szilárd fideszes városvezető


2012.03.22. 21:41 csepelszerk

Tiltakozók, tüntetők fogadták Schmitt Pált Csepelen

Schmitt Pál köztársasági elnök távozását követelték tüntetők csütörtökön Csepelen, ahol a magyar és a lengyel államfő emléktáblát avatott a lengyel-magyar barátság napja alkalmából.

A hivatalnál Schmitt Pál ellen tüntettek többen. Transzparenseiken egyebek mellett az állt,hogy „Smitt: Távozz!”, illetve angolul az, hogySchmitt Pál Magyarország szégyene. Rendbontásról nem érkezett hír.A demonstrációt a Demokratikus Koalíció szervezte.

A hvg.hu január 11-én írta meg, hogy az államfő Az újkori olimpiai játékok programjának elemzése című doktori értekezéséből körülbelül 180 oldal szinte szó szerinti egyezést mutat Nikolaj Georgiev bolgár sportkutató öt évvel korábban hasonló címmel készített tanulmányával. Később a dolgozat más részeinél is felmerült a plágium gyanúja, ezek alapján úgy tűnik, hogy 225 oldalból 213 oldal, vagyis a szöveg 94,6 százaléka más munkák átvétele. Schmitt Pál szerint nincs szó plágiumról.

A Testnevelési Főiskola jogutódja, a Semmelweis Egyetem több héttel a hvg.hu első cikke után döntött úgy, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a dolgozat-ügyében. A testület összetétele nem nyilvános, mint ahogy az eddig elvégzett munka sem, annyit lehet csupán tudni, hogy március 28-án közlik jelentésüket. (hvg.hu)

Fotó: Soós Lajos - MTI  

Szólj hozzá! · 2 trackback

Címkék: csepel schmitt tüntetők tiltakozók


2012.03.19. 15:27 csepelszerk

Olvasta, hallotta, hogy Németh Szilárd…? (7)

Egy évvel az önkormányzati választások után, új rovatot indítottunk, „Olvasta, hallotta, hogy Németh Szilárd… címmel. Rovatunkban a kerület 2010. október elsején megválasztott új polgármestere, Németh Szilárd által elmondottakat és a tényeket „állítjuk” egymás mellé –, a csepeliek tényszerű tájékoztatása érdekében. A sorozat hetedik írása a 2010. évi, önkormányzati választások előtti költségvetési helyzettel foglalkozik.
 
Az önkormányzat honlapján, a csepel.hu – n, 2012. március 02., péntek, 11:45 – kor, megjelent egy írás, „Interjú Németh Szilárddal a Magyar Fórumban” címmel. Ebben
Németh Szilárd azt mondta:
A Polgármester Úr az előző, szocialista vezetéssel kapcsolatban a következőket állítja: „…a költségvetést a szakadék szélére sodorták, szépen kiürítették a kasszát.”
Ezzel szemben tény:
A 2010. évi választások után lezajlottak az átadási-átvételei tárgyalások, az előző polgármester és Németh Szilárd megválasztott polgármester között. Az átadási dokumentumok az önkormányzat akkori honlapján megjelentek, amelyeket természetesen lementettünk és megőriztünk. Ezen, az önkormányzati választások után készült dokumentumok szerint:
Az önkormányzat pénzkészlete 2010. október 6-7. napján:
  • Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájának  és alszámlák egyenlegei
2010. október 7-én:                                                                               445.492.191,- Ft
 
  • Polgármesteri Hivatal pénztári záró pénzkészlete
  •  
  • 2010. október 6-án
  • 629..310,- Ft
  • Polgármesteri Hivatal valuta pénztárzáró
pénzkészlete 2010. október 6-án                                                                159.897,- Ft
  • Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
költségvetési számláinak egyenlegei: 2010.X.7-én                               16.882.109,- Ft
  • Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
pénztári záró pénzkészlete 201. október 6-án                                       1.889.580,- Ft
  • Betétben lévő összeg:                                                                         3.100.000.000,- Ft
Összesen:                                                                                                        3.565.053.087,- Ft
A „kiürített kasszában” tehát,több mint 3,5 milliárd forint volt!!!        
Szerkesztői kérdések:

Polgármester Úr! Talán nem olvasta el az átvételkor az átadási dokumentumokat? Ha igen, akkor nem kellene helyreigazítania a Magyar Fórumban megjelent mondatatait? Sőt! Nem kellene elnézést kérnie az előző vezetéstől, a nyilvánvaló, 3,5 milliárd forintos tévedéséért? Polgármester Úr! Hogy lehet 3,5 milliárdos kasszát „kiürítettnek” nézni? Vagy nem kellene már inkább a jövő feladataival foglalkoznia?  

Szólj hozzá!

Címkék: valóság ígéret németh szilárd


2012.01.30. 12:42 csepelszerk

Nagy anyagi kárt okozott a szent Imre téri tűz az üzletsoron

Január 30-án  hajnalban eddig ismeretlen okok miatt tűz pusztított a Szent Imre téren, az autóbusz végállomásnál lévő, Kossuth Lajos utca felöli régi üzletsoron.

Kigyulladt a mintegy kétezer négyzetméteres pavilonsor, a tüzet már eloltották, személyi sérülés nem történt – közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-vel. Elmondta, hogy az egyik üzletében keletkezett az eddigi vizsgálatok szerint vélhetően elektromos tűz, ami átterjedt a pavilonsor tetejére. A tűz 300-400 négyzetméteren megrongálta az üzleteket, elpusztította azok tetőszerkezetét. A tűz az elsődleges vizsgálatok szerint a tizennégyből nyolc üzletet érintett jelentősebb mértékben, amelyek között egyebek mellett pékség, virágüzlet, rövidárubolt, lottózó, söröző, kisállat-kereskedés is volt. A tűz okát vizsgálják. 

Szólj hozzá!

Címkék: tűz kár


2012.01.27. 00:31 csepelszerk

Személyautó kellett Németh Szilárdnak és társainak! Megkapták! Közpénzből!

 A Fidesz jól fizetett XXI. kerületi mamelukjai egyetlen szó nélkül, jeladásra, egyhangúlag nyomták a gombot. Helyi vezérük, a jelenlegi polgármester nekik köszönhetően, amíg hivatalában marad, nyomhatja a gázpedált, és ez neki semmibe sem kerül. Mindent a csepeli önkormányzat fizet. Németh Szilárd ugyanis közpénzből kapott  egy Skoda Superb Combi 2.TDI személyautót. Borbély Lénárd és Morovik Attila - ugyancsak fideszes alpolgármesterek kénytelenek voltak beérni egy-egy Skoda Octavia Ambient 1,4 TSI típusú személygépkocsival, persze ez is közpénzből van, csak úgy mint a Csevak Zrt vezérigazgatójának kocsija és a többi autó több mint 43 millió forintért.

A tegnapi képviselő-testületi ülés több részt vevőjétől megtudtuk: a szocialista képviselők még a fideszes néma leventék gombnyomása előtt elmondták, hogy Németh Szilárdék végre kézzel, pontosabban volánnal foghatóan újat alkottak. A rendszerváltás óta eltelt időben ugyanis csepeli polgármesternek, alpolgármesternek nem volt közpénzből vásárolt gépkocsija. Németh Szilárd erre a megjegyzésre és még néhány hasonló tiltakozásra, kérdésre válaszolva a tőle megszokott körítés után kivágta magát a csávából. Előjött az aduval: "A többi polgármesternek is van ilyen, vagy még jobb autója". (Ja,  ez fideszes körökben így szokás? Akkor az egészen más - mondták a közönség soraiban) És különben is - tette hozzá Németh Szilárd - "az előző polgármester százezer forinttal többet keresett mint én, és őt nem látták itt annyit az esti órákban mint engem". 

Szemtanúk beszámolója szerint a csillár nem szakadt le a  tanácsteremben e szavak hallatán. Az előző, a szocialista polgármester ugyanis eltekintve attól az apróságtól, hogy 16 évig szolgálta a csepelieket, - ellentétben a még másfél éve  sem uralkodó Németh Szilárddal  - nem kaparintotta meg az országgyűlési képviselőséget, és nem akart fővárosi képviselő sem lenni, ezért aztán az egyetlen helyről származó jövedelme a nyomába sem érhetett a most legalább három helyről állami apanázst, összesen havi bruttó 1 millió 644 ezer forintot felszedő Németh Szilárd jövedelmének.

Az viszont igaz, hogy Németh Szilárdnak a környezetében már senki sem mondja el, hogy elődje  reggel hattól, fél héttől késő este meddig dolgozott a hivatalban és azon kívül a csepeliek érdekében. Persze, hogy nincs ilyen ember, mert Németh Szilárd nagy alapossággal, megfontoltan, fáradhatatlan odaadással valamennyit kirúgta. 

Szólj hozzá!

Címkék: fidesz pazarlás